Thông tin tuyển sinh Liên kết đào tạo năm 2023
Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng

Các chương trình bồi dưỡng

04/10/2022

233

1. Bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học
2. Bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn KHTN
3. Bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý
4. Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
5. Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
6. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non
7. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
8. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho GV được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường PT
9. Bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh
10. Bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông
11. Bồi dưỡng chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng GD & ĐT
12. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở GDPT
13. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho GV dạy Giáo dục Công dân ở trường phổ thông
14. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
15. Bồi dưỡng giáo viên dạy Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
16. Bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân phù hợp có nguyện vọng trở thành GV tiểu học
17. Bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân phù hợp có nguyện vọng trở thành GV THCS
18. Bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân phù hợp có nguyện vọng trở thành GV THPT
19. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP
20. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
21. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III
22. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II
23. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III
24. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II
25. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III
26. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II
27. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I
28. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III
29. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II
30. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

 • Trường Cao đẳng Tiền Giang
 • Đại học An Giang
 • Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
 • Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm GDTX tỉnh Đắk Nông
 • Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Ngự
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
 • Trường CĐSP Vĩnh Long
 • Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng
 • Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre
 • Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau
 • Trung tâm GDTX tỉnh Hậu Giang
 • Trung tâm GDTX tỉnh An Giang
 • Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu
 • Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh
 • Trường TC VH-NT Tiền Giang
 • Trường CĐN VN-HQ Cà Mau
 • Trường CĐ VH-NT Cần Thơ
 • Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ
 • Trường CĐCĐ Kon Tum
 • Trường CĐCĐ Vĩnh Long
 • Trường CĐSP Tây Ninh
 • Trường CĐSP Long An
 • Trường CĐSP Ninh Thuận
 • Trường CĐSP Bình Phước
 • Trường CĐSP Kiên Giang
 • Trường CĐSP Sóc Trăng
 • Trường Cao đẳng Bến Tre
 • Trường Cao đẳng Cần Thơ
 • Trường Đại học Khánh Hòa
 • Trường Đại học Bạc Liêu